Medische commissie

Prins Hendrik heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid van haar leden. De vereniging dient ervoor te zorgen dat het sporten op een verantwoorde wijze gebeurt.

 
Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de veiligheid van de accommodatie, de materialen en ten aanzien van de kennis van de trainers op dit gebied. Deelnemers aan trainingen en wedstrijden / evenementen moeten er op kunnen rekenen dat bij (sport)ongelukken eerste hulp kan worden verleend.
 
Dit betekent dat bij elke activiteit (training of wedstrijd) EHBO-kennis aanwezig dient te zijn en dat bij het kader aanwezige kennis regelmatig wordt opgefrist en bijgeschoold. Gezien de doelgroep is bij het kader kennis van het reanimeren een vereiste.
Het medisch beleid bij Prins Hendrik gaat verder. Het medisch beleid kent een brede opzet en is pro-actief en preventief (met name bij de gymnastiek). Zo is er een sportspreekuur, wedstrijdbegeleiding, sportmassage e.d. Ook zijn er activiteiten gericht op blessurepreventie, voedingsadviezen en voorlichting over kleding en schoeisel. Er zijn goede contacten met de medische wereld buiten de vereniging en met het sporttechnisch kader binnen de vereniging.
 
De medische commissie bestaat uit:
Kirsten Franken (jeugd)arts Kirsten Franken
Maria Dooyenburg fysiotherapeute Maria Dooyenburg
Janine Kortbeek fysiotherapeute Janine Kortbeek
Thomas Kortbeek fysiotherapeut Thomas Kortbeek
Brenda Frunt diëtiste en sportvoedingsdeskundige Brenda Frunt
Ad van Esch sportarts (adviseur)
Bieneke Jansen trainster Bieneke Jansen
Michel Verzandvoort EHBO Michel Verzandvoort

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wekelijks is er op donderdagavond een sportspreekuur om 21.00 uur in de medische ruimte op de atletiekbaan in Vught. Fysiotherapie zal worden verzorgd door Janine Kortbeek, Thomas Kortbeek en Maria Dooyenburg. Voedingsadvies door Brenda Frunt.
Aanmelden voor het sportspreekuur graag op desbetreffende avond bij de bar in het clubhuis of van tevoren op: medischevraag@ph.nl
 
Data donderdag Fysiotherapie Fysiotherapie Sportvoeding
7 januari Thomas Janine  
14 januari Janine Thomas  
21 januari  -  -  
28 januari Thomas Janine  
4 februari Maria Janine  
11 februari Janine Thomas  
18 februari Janine Maria  
25 februari Thomas Janine  
3 maart Janine Thomas  
10 maart Maria Thomas  
17 maart  -  -  
24 maart Janine Thomas  

Let op:
Op 21 januari en 17 maart zal er vanwege vergaderingen van de medische commissie geen sportspreekuur zijn.