Bestuurlijke informatie

 

Bestuurlijke informatie

Prins Hendrik, opgericht in mei 1908 en is een omni-vereniging met een sterk sociaal karakter. De vereniging bestaat uit zowel een atletiek-/trimafdeling als een gymnastiekafdeling.

Prins Hendrik/De Adelaar

In februari 2010 hebben de eerste fusiegesprekken plaatsgevonden tussen de besturen van

“De Adelaar” en “PH Gymafdeling”. Al heel snel turnden de wedstrijdselecties bij elkaar, liepen de recreatiegroepen in elkaar over en vergaderden de besturen gezamenlijk als één bestuur. Inmiddels is op 1 maart 2103 het fusieproces afgerond. De vereniging “De Adelaar” is nu opgehouden te bestaan, maar blijft voort leven in een mooie grote Gymafdeling onder de vlag van PH.

Gymbestuur

De gymnastiekafdeling van Prins Hendrik heeft een eigen afdelingsbestuur. Dit bestuur voert de taken uit binnen de gymnastiekafdeling. Daarbij is zij verantwoordelijk voor het beleid, de begroting en de financiële situatie binnen de gymnastiekafdeling, Het gymnastiekbestuur staat onder verantwoording van het Algemeen bestuur. De voorzitter van het gymnastiekbestuur heeft zitting in het Algemeen Bestuur. Alle leden van het Algemeen bestuur zijn gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

Gedurende de fusieperiode is de gymafdeling gestart met het invoeren van meerdere commissies welke onder de verantwoordelijkheid van het gymnastiekbestuur vallen. Veel handelingen en vraagstukken konden worden behandeld in verschillende commissies.

 

Voorzitter: Rob Pietjouw

Secretaris: Marian Boers

Accommodatiebeheer: Marcel van Mierlo

Bestuurslid: Anouk van Bijnen