Inschrijven en uitschrijven leden Loopsport

Voor het inschrijven of vragen aangaande lidmaadschap Atletiek, Loopsport of Wandelen kunt u het on-line contactformulier gebruiken of emailen naar phlid@home.nl.

Opzeggingen van de lidmaatschappen kan enkel via de mail naar de ledenadministratie! phlid@home.nl. Opzeggingen kunnen niet via het contactformulier worden verzonden.

 

Opzegging van het lidmaatschap kan volgens de statuten slechts geschieden (schriftelijk of per e-mail) tegen het einde van een kwartaal met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. (Dat wil zeggen dat de opzegging minimaal vier weken voor het einde van een kwartaal bij de ledenadministratie binnen moet zijn, anders is men ook het volgende kwartaal nog lid).

de ledenadministratie Atletiek, Loopsport en wandelen van Prins Hendrik