Structuur Afdeling Loopsport per 1 januari 2016

Structuur Afdeling Loopsport SC Prins Hendrik per 1 januari 2016

 

Loopgroep Lange Afstand 1
richttijd ½ marathon: sub 1 ½ uur

kenmerk: alle afstanden + trails

Loopgroep Lange Afstand 2
richttijd ½ marathon: sub 2 uur*

kenmerk: marathon (tot 2 per jaar)

Loopgroep Lange Afstand 3
richttijd ½ marathon: sub 2 uur*

kenmerk: alle afstanden + trails

Toelichting/verschillen niveaugroepen:

Vanaf 1 april 2014 is de hoofdstructuur van de diverse loopgroepen binnen Prins Hendrik gewijzigd. Per 1 januari 2016 wordt de trimafdeling omgedoopt tot de afdeling Loopsport waarbij ook de Lange Afstandgroep (LAG) wordt geïntegreerd. Op deze manier wordt een duidelijk aanbod voor het lange afstand lopen neergezet. De recreatieve groepen A,B en C worden niet gewijzigd.

Met het oog op de toekomst  is gekozen voor een duurzame opzet, waarbij de volgende uitgangspunten belangrijk zijn:

•        Een ruim aanbod aan trainingsmogelijkheden

•        Een duidelijke structuur waarbij ‘wildgroei’ van groepen wordt voorkomen

•        Kans op blessures zo klein mogelijk houden

•        Makkelijke doorstroom naar andere groepen mogelijk

•        Goede aansluiting op de baanatletiek

•        Een duidelijk verschil in trainingsaanbod voor mensen die met name lopen vanuit sociale- en gezondheidsdoelstellingen (recreatieve groepen  A, B, C)  en lopers die daarnaast ook nog een duidelijk prestatief doel hebben (Loopgroepen Lange Afstand)

Recreatieve groepen

In de recreatieve groepen trainen mensen met sociale- en gezondheidsdoelstellingen. Het onderscheid tussen de A, B en C groepen zit met name in de duur van de trainingen. Hierbij is het van belang dat iedere loper op zijn/haar eigen niveau op een duurzame en verantwoorde manier kan lopen.

Kenmerken en doelen Recreatieve groepen A, B en C:

 • Trainen op verschillende dagen in de week, zowel overdag als ‘avonds.
 • Verschillende trainingsniveaus  met als kenmerk de duur van de training (A traint 60 tot 75 minuten, B traint 75 tot 90 minuten, C traint 90 tot 105 minuten); trainingsduur omvat warming-up, loopscholing/core stability, tempo’s, rust en cooling-down.
 • Wanneer groepen te groot worden of tempo’s ver uiteen liggen, zullen er per niveau meerdere tempo-groepen worden geformeerd, waarbij de snelheid oploopt van bijv. B1 > B2 > B3.
 • C3 traint op woensdag (19.00 u) en zaterdag (9.00 u)
 • Er wordt gelopen volgens een trainingsschema dat  per niveau wordt vastgelegd.
 • Afwisseling in trainingen qua ondergrond (bos/ weg).
 • Eén maal per maand een baantraining.
 • Deelname aan de loopsportevenementen die binnen Prins Hendrik worden georganiseerd wordt gestimuleerd.

Loopgroepen Lange Afstand (L.L.A.)

In deze loopgroepen lopen mensen die naast, sociale- en gezondheidsdoelstellingen, ook een duidelijk prestatief doel hebben. De lopers binnen deze groepen bereiden zich gezamenlijk voor op evenementen en wedstrijden, waarbij ze nadrukkelijk een tijd- of klasseringdoelstelling hebben.

Kenmerken en doelen L.L.A.1:

 • Platform voor snellere lopers, evt. opstap naar baanatletiek/Mila.
 • Trainen voor diverse afstanden, trails en maximaal 1 marathon per jaar.
 • 2 maal per week training : dinsdag en donderdag 19.00u. 
 • 4 à 5 maal per week trainen, waarvan 2 trainingen begeleid en de overige op individueel schema.
 • Elke week een baantraining.
 • Elke maand een week waarin rustig wordt getraind.
 • Aandacht voor loopscholing en core-stability.
 • Veel afwisseling in trainingen qua ondergrond (bos/ weg).
 • Instroom mogelijk indien recent halve marathon in maximaal 1 ½ uur is gelopen of 41 min op 10 km

Kenmerken en doelen L.L.A.2:

 • Trainen met name voor halve en hele marathons, 2 per jaar, inclusief een buitenlandse reis.
 • 3 maal per week training : dinsdag/ donderdag 19.00u, zaterdag 9.00u.
 • Zaterdagtrainingen soms op locatie (o.a. Berg en Dal).
 • Om de 2 weken een baantraining.
 • Elke maand een week waarin rustig wordt getraind.
 • Aandacht voor loopscholing en core-stability.
 • Instroom mogelijk indien recent halve marathon in maximaal 2 uur is gelopen.

Kenmerken en doelen L.L.A.3:

 • Trainen voor diverse afstanden, trails en maximaal 1 marathon per jaar.
 • 3 maal per week training : dinsdag/ donderdag 19.00u,  zaterdag 9.00u  of 9.30u
 • Zaterdagtrainingen soms op locatie (o.a. Berg en Dal en Drunense Duinen)
 • Om de 2 weken een baantraining.
 • Regelmatig trailtrainingen of trailwedstrijden (zie jaarplan).
 • Elke maand een week waarin rustig wordt getraind.
 • Aandacht voor loopscholing en core-stability
 • Veel afwisseling in trainingen qua ondergrond (bos/ weg).
 • Instroom mogelijk indien recent halve marathon in maximaal 2uur is gelopen.

Voor meer informatie of vragen over de trainingsgroepen, kunt u mailen naar: loopsport@ph.nl