Algemene Leden Vergadering 15 december 2014 20.00uur

Aan alle leden van Vughtse sportclub Prins Hendrik

Maandag 15 december 2014 om 20.00 vindt wederom de ALV plaats, in het clubhuis, sportlaan 1 te Vught.

Daarvoor wil ik u namens het Algemeen Bestuur uitnodigen. De voorlopige agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Verslag vorige vergadering
  4. Aftreden voorzitter afdeling gymnastiek
  5. Jaarplan
  6. Begroting 2015 en contributievoorstel
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Namens het Algemeen Bestuur,

Truus Gehrels-Kolthof, secretaris