Aflossing obligatielening 2011 gestart

Aflossing obligatielening 2011

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering (14-12-2015) is er geloot voor de 1e aflossingsronde op de in 2011 uitgegeven obligatielening, die gediend heeft ter financiering van onze nieuwbouw.

Het lot is in de ledenvergadering gevallen op nummer 2, wat betekent dat de obligatie met het nummer 2 en voorts iedere obligatie met een nummer van 2 plus een veelvoud van 4 wordt afgelost. Het gaat dus om de nummers 2, 6, 10, 14 en zo doortellend tot en met de nummers 450, 454 en 458.
De obligaties worden afgelost na inlevering van de obligaties, met de resterende couponnen. Deze kunt u deponeren in het postvakje van de penningmeester in de ‘secretariaatskamer’, de middelste kamer op de eerste verdieping.

Desgewenst kunt u ze ook zenden naar zijn huisadres: Ruurd verdam, Taxandrialaan 20, 5262 RJ te Vught. Alle obligaties zijn op naam geregistreerd, dus u hoeft niet bang te zijn voor verwisseling.

Geef aub wel aan op welk rekeningnummer u de inleg teruggestort wilt hebben.

Met dank voor de van u gekregen financiële steun.
Namens het algemeen bestuur,

Ruurd verdam