Atletiek en loopsportbestuur krijgt nieuwe voorzitter

Het was al lange tijd bekend dat ik mijn functie als voorzitter ATB (nu ALB) wilde overdragen. Het is nu zover!
Raymon van den Berg (al meer dan 20 jaar lid, Mila-atleet, begonnen als afgestudeerde van een Academie voor lichamelijke opvoeding, maar nu een aantal studies later, bestuurder bij het Koning Willem I College. En ook zijn echtgenote Sabine, is actief lid van Prins Hendrik. Ik ben blij dat ik de functie aan een heel andere generatie (Raymon is 33 jaar) over kan dragen. De vereniging heeft meer jonger kader nodig.
De komende weken zal ik hem inwerken en bij de algemene ledenvergadering op 13 juni 2016 zal hij als voorzitter ALB zitting nemen in het algemeen bestuur.

Omdat ik, als vertegenwoordiger van atletiek en trim, vanuit het bestuur de grootste belangen had bij de verhuizing van De Koepel naar het Stadhouderspark, ben ik intensief betrokken geweest bij de voorbereiding en de bouw van de nieuwe accommodatie. Na de verhuizing ben ik, met name vanwege het wegvallen van Theo Grob en Jan Kloppenburg, betrokken gebleven bij het accommodatiebeheer en de materialen. Het accommodatiebeheer met ook de contacten met de onderhuurders en de Stichting Accommodatie is aan mijn functie in het algemeen bestuur toegevoegd. Deze functie draag ik niet over aan Raymon, maar blijf ik vervullen. Ook de activiteiten met betrekking tot het regionaal trainingscentrum blijf ik voorlopig uitvoeren. Mijn functie als Unieraadslid blijf ik de lopende termijn vervullen, die is niet gekoppeld aan het bestuurslidmaatschap.

Ik wens Raymon een zeer goede bestuursperiode toe. Ik zal het van nabij blijven meemaken, met het vaste voornemen hem niet voor de voeten te lopen.

 

Frans Kortbeek