Gedragsregels en wetenswaardigheden Loopsport

 

Gedragsregels en wetenswaardigheden voor lopers bij Prins Hendrik

o          Veiligheid onderweg

o          Gezondheid

o          Wanneer vervallen de trainingen

o          Het kiezen of wisselen van loopgroep

o          Klachten

 

Veiligheid onderweg

Volg de aanwijzingen van de trainer, let op gevaar, stel je zodanig op dat je geen gevaar oplevert voor anderen. Waarschuw elkaar voor obstakels, tegenliggers, inhalend verkeer.

Draag in het donker een reflecterend hesje (te koop bij PH), liefst ook aanvullende verlichting.

Let op achterblijvers. Blijf als voorlaatste bij een achterblijver en geef eventueel via andere lopers door aan de trainer dat er achterblijvers zijn.

Verlaat zelf nooit de groep, ook niet voor een sanitaire stop, zonder dit te melden.

Als een loper eerder moet terugkeren, gaat er iemand uit de groep mee.

De trainer heeft altijd een telefoon bij zich om zo nodig hulp in te roepen.

-terug naar boven-

 

Gezondheid

Stel je trainer op de hoogte van eventuele gezondheidsproblemen, blessuregevoeligheid of klachten die op een beginnende blessure kunnen wijzen. Bij twijfel kan de trainer je doorsturen naar een arts, fysiotherapeut of podotherapeut. Je kunt ook de fysiotherapeut van de vereniging raadplegen.

Trainers hebben een EHBO-cursus en een cursus reanimatie gevolgd. In het clubhuis is een AED (automatische externe defibrillator) aanwezig.

Draag je persoonlijke gegevens bij je in een ‘Runner-ID’, die eenvoudig op je loopschoen te bevestigen is. (Vanaf oktober 2010 verkrijgbaar bij PH)

-terug naar boven-

 

Wanneer vervallen de trainingen?

De trainingen gaan in principe altijd door, op enkele uitzonderingen na.

 

Bij gevaarlijk weer (noodweer, storm) vervallen alle trainingen.

Op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag zijn er geen trainingen.

Op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn de trainingen als op zondag.

Op dagen waarop PH een loopsportevenement organiseert vervallen de meeste trainingen.

-terug naar boven-

 

Het kiezen of wisselen van loopgroep

Lopers zijn tot op zekere hoogte vrij in het kiezen van een groep die bij hen past. Er kunnen praktische beperkingen zijn, zoals groepsgrootte en loopcapaciteit. Trainers hebben de verantwoordelijkheid voor een goede begeleiding. Het initiatief tot overstap kan van de trainer of van de loper uitgaan, in ieder geval overleggen zij met elkaar. Vervolgens overleggen zij samen met de trainer van de nieuwe groep. Daarna kan de overstap (tijdelijk, definitief of proberen) plaatsvinden en is de trainer van de nieuwe groep verantwoordelijk voor een goede begeleiding. Wanneer betrokkenen het onderling niet eens worden, kunnen zij terecht bij de loopsportcommissie.

-terug naar boven-

 

Klachten

Bespreek klachten of ongenoegen zo mogelijk met je trainer, anders met de loopsportcommissie:

Peter Peeters is contactpersoon voor de trim. Hij is bij voorkeur bereikbaar via loopsport@ph.nl en in geval van nood via 06-51493548. U kunt hem uiteraard ook in het clubhuis aanspreken.

-terug naar boven-