Honorering

  • Alle verantwoordelijke trainers binnen de afdeling loopsport hebben recht op een vergoeding voor het geven van trainingen en voor het aantal kilometers als je met de auto van huis naar Prins Hendrik komt. Maak gebruik van dit recht.De verantwoordelijke trainers zijn die trainers die als de trainer van een groep door de loopsportcommissie zijn aangewezen.Alleen trainingen die als verantwoordelijke trainer zijn verzorgd of begeleid kunnen worden gedeclareerd.Een assistent-trainer die een training overneemt van een verantwoordelijke trainer mag deze training dus als verantwoordelijk trainer declareren.
  • Als de verantwoordelijke trainer een assistent-trainer onder zijn aanwezigheid een gehele training laat verzorgen en/of begeleiden, mag de assistent-trainer een training declareren. Als de verantwoordelijke trainer een assistent-trainer onder zijn aanwezigheid een deel van een training laat verzorgen en/of begeleiden, mag de assistent-trainer een training declareren. Als (maximaal) twee assistent-trainers gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om een training te verzorgen of te begeleiden bij afwezigheid van de verantwoordelijke trainer dan mogen beide assistent-trainers een training declareren. Als een training wordt gedeclareerd, dan is de kilometervergoeding van toepassing.

 
Tarieven
 
Met ingang van 1 januari 2010 is de volgende tarifering van toepassing:

  • Trainer zonder ATRL/LT2 en TLG/LT3 : € 7,50 per training
  • Assistent-trainer met ATRL of Looptrainer 2 : € 10 per training
  • Trainer met TLG of Looptrainer 3 : € 15 per training
  • Indien een Looptrainer 3 middels bijscholingen zijn/haar licentie actueel houdt : € 17,50 per training.

De trainerscoördinator controleert of de licentie actueel blijft.
Per jaar zal niet meer worden uitbetaald dan het maximaal onbelastbare bedrag dat door de Belastingdienst is aangegeven voor vrijwilligerswerk (in 2010: € 1500).

Declaratieprocedure

  • Het inleveren van de declaratieformulieren gebeurt bij de trainerscoördinator, middels een ingevuld excel-sheet (zie Declaratieformulier) óf middels een ingevuld papieren formulier. Het ingevulde excel-sheet kan worden gestuurd naar de loopsportcommissie met als onderwerp DECLARATIE. Het ingevulde papieren formulier kan in het vakje loopsportCOMMISSIE in de kleine bestuurskamer worden gedeponeerd.
  • Het declaratieformulier moet binnen 2 weken na 01/01, 01/03, 01/05, 01/07, 01/09, 01/11 over de voorafgaande afgelopen 2 maanden worden ingeleverd. Formulieren die later worden ingeleverd zullen niet meer in behandeling genomen worden.