Loopsportcommissie

De Loopsportcommissie houdt zich bezig met de organisatie van het dagelijks loopsportgebeuren: de trainingen en loopsportevenementen.

Leden van de Loopsportcommissie zijn:

 • Peter Peeters (voorzitter)
 • Marianne de Haan (secretariaat, evenementenorganisatie)
 • Maria Dooyenburg  (met ondersteuning van Astrid van den Biggelaar) (trainerscoördinator)
 • Jan Wouters (coördinator wandelen en nordic walking)
 • Mariëlle Mees (coördinator PR)
 • Ans van Brunschot (evenementencoördinator)

Peter Peeters is contactpersoon voor de Loopsport. Hij is bij voorkeur bereikbaar via loopsport@ph.nl en in geval van nood via 06-51493548. U kunt hem uiteraard ook in het clubhuis aanspreken.

 
Voor informatie over trainingsmogelijkheden en looptrainingen voor beginners kunt u een mail sturen.
 
Aandachtsgebieden  leden Loopsportcommissie
 
Voorzitter
 • Algemene contactpersoon
 • Leidt de vergaderingen van de Loopsportcommissie
 • Vertegenwoordigt de Loopsportafdeling binnen het Atletiek- en Loopsportbestuur 
Secretaris
 • Bereidt de vergaderingen van de Loopsportcommissie voor, notuleert
 • Verzorgt samen met de evenementen coördinator de organisatie van de evenementen 
Trainerscoördinator
 • Onderhoudt contacten met trainers, individueel en als groep
 • Zorgt voor voldoende trainers voor alle groepen en indien nodig voor andere activiteiten
 • Zorgt dat trainers voldoende gekwalificeerd zijn, stimuleert zo nodig opleiding
Coördinator PR
 • Verzorgt de PR van de Loopsportafdeling: clubblad, website, regionale pers
Evenementencoördinator
 • Heeft de leiding bij het organiseren van evenementen van de loopsportafdeling en beheert de financiën hiervan
Coördinator
 • Nordic Walking en Wandelen
  Leidt de afdelingen Nordic Walking en Wandelen
 • Vertegenwoordigt deze afdelingen in de Loopsportcommissie