Algemeen Bestuur

Prins Hendrik is een omni-vereniging met als belangrijkste sporten Atletiek, Loopsport, Gymnastiek en Turnen. De vereniging wordt geleid door een algemeen bestuur dat taken gedelegeerd heeft aan de besturen van atletiek en gymnastiek. Deze besturen zijn verantwoordelijk voor de organisatorische en de sporttechnische facetten.

Het algemeen bestuur is belast met overall taken, zoals algemeen beleid, PR (website, clubblad), representatie naar overheden en sponsoren, controle van de afelingen en algemeen beheer, met taken als exploitatie clubhuis, beheer historisch archief en organisatie eeuwfeest. Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, alsmede de voorzitters van het atletiekbestuur en het gymnastiekbestuur.

In het jaarverslag 2012 is een uitgebreid overzicht van besturen, commissies en commissieleden opgenomen.